Netop nu

Februar - Marts 2018

 

  • Vi tager gerne imod henvendelser om anlæg af gravsteder –    Anlæg der planlægges nu og som bliver betalt, udføres i næste anlægssæson. Næste anlægssæson er perioden maj-juni 2018.

  • Hvis De, som gravstedsejer, har brug for at ny anlægge eller renovere et gravsted, kan De henvende Dem til kirkegårdskontoret for vejledning og tilbud på arbejdets udførelse.

  • Afd. N – I februar skifter vi belægning på stierne på afd. N. Kantstenene er rettet op og sat i beton. Den nye belægning er Slotsgrus.

  • Omorica graner på Gladsaxe Kirkegård – Vores Omorica graner, Picea omorika, også kaldet Serbisk gran, er ca. 60 år gamle, og forventet levetid er ca. 50-75 år. Vi har i denne vinter fældet 5 stk. Vi forventer, at de øvrige Omorika graner visner inden for de kommende år. Omorika granerne er høje slanke graner. De fleste står i busketterne ud for afd 10 og 11.

  • Regn – De store mængder regn giver os i øjeblikket store problemer på alle græsplæner. Vi kan ikke køre på plænerne, og selv færdsel til fods giver problemer. Græsplænerne på fællesgravene er ligeledes meget våde, og visse steder står vandet nu oven på jorden.

  • Juledekorationer, mospuder og gravstedslys fjernes – Vi begynder forårsoprydningen i sidste halvdel af februar. Juledekorationer, mospuder og gravstedslys m.m. fjernes.

  • Granpyntninger fjernes – Gran fjernes fra alle gravsteder fra begyndelsen af marts.

  • Letbanen nærmer sig – De første opmålinger er i gang, og vi vil løbende orientere om påvirkningen af kirkegården. Det er udelukkende de ydre rammer af kirkegården, der bliver berørt. Det vil ikke påvirke eksisterende gravsteder, at letbanen etableres.