Gladsaxe Kirkegård

Gladsaxe kirkegård er den eneste kirkegård i Gladsaxe kommune.

Kirkegården drives i fællesskab af de 8 folkekirker i kommunen. Kirkegården er åben for alle trosretninger, og den kan benyttes af borgere både fra Gladsaxe kommune og andre kommuner.

På hjemmesiden kan De bl.a. søge oplysninger om gravsteder, priser og serviceydelser samt kirkegårdens historie. De er altid velkommen til at henvende Dem på kirkegårdens kontor for uddybende information.