Børnegræsgrave

Børnegræsgrave er gravsteder udlagt i græs, hvor man ikke må ændre på gravstedet.

Kirkegården passer gravstedet med græsslåning, kantskæring omkring gravsten og eftersåning af græs.

Gravsten (monument) kan placeres på gravstedet.

SERVITUTTER FOR BØRNEGRÆSGRAVE  AFDELING M

Graven: Udlagt i græsplæne med 2 stk. tilhørende nedgravningsvaser.
Beplantning: Beplantning er ikke tilladt, dog må der hensættes afskårne blomster i de tilhørende vaser.
Monument: Liggesten, max. b 50 x h 40 x t 10 cm med indhuggede bogstaver i længderet­ningen. Pla­ceres i midten med 40 cm fra bagkant af monument til bagkant af gravsted. Monument kan undlades.
Renholdelse: Obligatorisk pleje og vedligeholdelse, som betales for hele fred­ningsperioden ved køb og fornyelse.
Tiltag eller indretninger ud over de ovenfor beskrevne kræver særlig tilladelse fra kirkegårdsadministrationen.