Urnegræsgrave med gravsten

Urnegræsgrave er gravsteder udlagt i græs, hvor man ikke må ændre på gravstedet.

Kirkegården passer gravstedet med græsslåning, kantskæring omkring gravsten og eftersåning af græs.

Ved erhvervelse af gravstedet medfølger en gravsten (monument) med inskription på først afdøde.

SERVITUTTER FOR URNEGRÆSGRAVE AFDELING 10

Graven: Udlagt i græsplæne med 2 stk. tilhørende nedgravningsvaser.
Beplantning: Beplantning er ikke tilladt, dog må der hensættes afskårne blomster i de tilhørende vaser.
Monument: Gravstedet leveres med monument. Betaling for monumentet samt inskription på først afdøde opkræves ved købet af gravstedet.
Renholdelse: Obligatorisk pleje og vedligeholdelse som betales for hele fred­ningsperioden ved køb og fornyelse.
Tiltag eller indretninger ud over de ovenfor beskrevne kræver særlig tilladelse fra kirkegårdsadministrationen.