Urnegræsgrave

Urnegræsgrave er gravsteder udlagt i græs, hvor man ikke må ændre på gravstedet.

Kirkegården passer gravstedet med græsslåning, kantskæring omkring gravsten og eftersåning af græs.

Gravsten (monument) kan placeres på gravstedet.

SERVITUTTER FOR URNEGRÆSGRAVE: AFDELING U

Graven: Udlagt i græsplæne med 2 stk. tilhørende nedgravningsvaser.
Beplantning: Beplantning er ikke tilladt, dog må der hensættes afskårne blomster i de tilhørende vaser.
Monument: Enten en liggesten, max. b 50 x h 40 x t 10 cm, eller en marksten, max. 50 cm bred, 40 cm høj, begge med hugne bogstaver i længderetningen. Monumentet placeres centreret på gravstedet med 40 cm fra bagkant af monument til bagkant af gravsted og med inskriptionen vendt mod øst. Monument kan undlades.
Renholdelse: Obligatorisk renholdelse som betales for hele fredningsperioden ved køb og fornyelse.
Tiltag eller indretninger ud over de ovenfor beskrevne kræver særlig tilladelse fra kirkegårdens kontor.