Børnefællesgrav

Børnefællesgraven er en fælles plæne hvor man nedsætter kister/urner fortløbende.

Da det er et fælles anlæg, må der kun sættes afskårne blomster. Disse fjernes ved græsslåning.

Kirkegården passer fællesplænen med græsslåning og eftersåning.

SERVITUTTER FOR BØRNEFÆLLESGRAVE  AFDELING M

Graven: Udlagt i fælles græsplæne uden adskillelse.
Beplantning: Beplantning er ikke tilladt, dog må der hensættes afskårne blomster.
Monument: Monument er ikke tilladt.
Renholdelse: Obligatorisk pleje og vedligeholdelse som betales for hele fred­ningsperioden ved køb.
Tiltag eller indretninger ud over de ovenfor beskrevne kræver særlig tilladelse fra kirkegårdsadministrationen.