Skovkirkegård

Skovkirkegården er urnegravsteder placeret i skov, hvor beplantning plejes af kirkegården. Da man ønsker et skovudtryk, er der meget lavt plejeniveau, og der må ikke ændres på anlægget.

På gravstedet må man gerne sætte afskårne buketter.

Gravstedet kan enten købes uden gravsten eller med en gravsten (monument) med inskription på først afdøde.

SERVITUTTER FOR URNEGRAVE PÅ SKOVKIRKEGÅRDEN  AFDELING 24

Graven: Urnegrav udlagt i skov.
Beplantning: Graven er beplantet med buske og bunddækkeplanter. Yderligere beplantning er ikke tilladt, dog må der lægges afskår­ne blom­ster.
Monument: Gravstedet købes med eller uden monument. Betaling for monumentet samt inskription på først afdøde opkræves ved købet af gravstedet. Ønskes andre monumenter, skal disse godkendes af kirkegårdsadministrationen. Inskription er kun tilladt med indhuggede bogstaver uden farve.
Renholdelse: Obligatorisk pleje og vedligeholdelse som betales for hele fred­ningsperioden ved køb og fornyelse.
Tiltag eller indretninger ud over de ovenfor beskrevne kræver særlig tilladelse fra kirkegårdsadministrationen.