Urnegravsteder med beplantning og gravsten

Disse urnegrave købes med beplantning (anlæg) og pasning samt en gravsten. Kirkegården renholder gravstedet og efterplanter, hvis nogle af planterne er gået ud. Der må ikke ændres på gravstedets indretning.

Ved erhvervelse af gravstedet medfølger en gravsten (monument) med inskription på først afdøde.

SERVITUTTER FOR URNEGRAVE MED ANLÆG OG GRAVSTEN    AFDELING P

Graven: Urnegrav med obligatorisk anlæg, som betales for hele fred­ningsperioden ved køb og fornyelse.
Beplantning: Graven er beplantet med buske og bunddækkeplanter. Ud over dette må der kun sættes afskår­ne blom­ster.
Monument: Gravstedet leveres med monument. Betaling for monumentet samt inskription på først afdøde opkræves ved købet af gravstedet.
Renholdelse: Obligatorisk pleje og vedligeholdelse som betales for hele fred­ningsperioden ved køb og fornyelse.
Tiltag eller indretninger ud over de ovenfor beskrevne kræver særlig tilladelse fra kirkegårdens kontor.