Kistegræsgrave

Kistegræsgrave er gravsteder udlagt i græs, hvor man ikke må ændre på gravstedet. Der kan udlægges gravsten på gravstedet.

Kirkegården passer gravstedet med græsslåning, kantskæring omkring gravsten samt eftersåning af græs.

SERVITUTTER FOR KISTEGRÆSGRAVE: AFDELING P, 11 og 14
Graven: Tilsået med græs
Beplantning: Beplantning er ikke tilladt, dog må der hensættes afskårne blomster. Vase til nedgravning på graven kan købes på kirkegårdskontoret. Max. 2 vaser pr. gravsted.
Monument: Liggesten, Max. 60 x 50 x 10 cm med hugne bogstaver i længderetningen. Placeres 40 cm fra bagkant af monument til baghæk. Monument kan undlades
Renholdelse: Obligatorisk renholdelse, som betales for hele fredningsperioden ved køb og fornyelse.
Tiltag eller Indretninger ud over de ovenfor beskrevne, kræver særlig tilladelse fra kirkegårdens kontor.