Valg af gravsted

Aftal møde

Kontakt kontoret for at aftale mede med gartner, om at få vist de mulige gravsteder på kirkegården.

Typer af gravsteder

Når man vælger gravsted, skal man tage stilling til, om man ønsker, at der skal foretages kistebegravelse, eller om der kun skal nedsættes urner. Man kan på kistegravsteder kombinere brugen, idet der også kan nedsættes urner i et kistegravsted.

For dem der ikke ønsker at belaste pårørende efter døden, kan vi som alternativ til Fællesgraven (de ukendtes) tilbyde gravsteder med pasning samt gravsteder hvor beplantning og/eller gravsten hører med. Dette er der mere information om under de forskellige gravstedskategorier.

Hvis man ønsker kistebegravelse eller en kombination af urnenedsættelser og kistebegravelser, kan man vælge menupunktet ”Kistegravsteder”. Hvis man ønsker et gravsted udelukkende til urner, skal man vælge menupunktet ”Urnegravsteder”.

Hvis gravstedet skal bruges til en barne-kiste/urne, kan der foretages nedsættelse i både kiste og urnegravsteder. Vi har også specielle afdelinger med børnegravsteder. Se menupunktet ”Børnegravsteder”.