Børnegravsteder

Kirkegården kan tilbyde tre typer gravsteder til børn, hvor der kan anvendes både kister og urner.

  • Almindeligt børnegravsted hvor familien selv har indflydelse på indretning og tilplantning af gravstedet. Gravstedet renholdes af kirkegården.
  • Børnegræsgrave hvor gravstedet er placeret i græsplæne med individuel markering. Gravsten (monument) kan lægges på gravstedet.
  • Børnefællesgrav udlagt i fælles græsplæne uden særskilt markering.

Ud over disse har kirkegården også en plæne med fostergrave. Nærmere information kan fås ved henvendelse til kirkegårdens kontor.