Urnegravsteder med beplantning

Disse urnegrave købes med beplantning (anlæg) og pasning. Kirkegården renholder gravstedet og efterplanter, hvis nogle af planterne er gået ud. Der må ikke ændres på gravstedets indretning.

SERVITUTTER FOR URNEGRAVE MED ANLÆG: AFDELING VIII + S
Graven: Urnegrav med obligatorisk anlæg, som betales for hele fredningsperioden ved køb og fornyelse.
Beplantning: Graven er beplantet med cotoneaster som bunddække samt to forårslyng. Ud over dette må der kun plantes sommerblomster i den ca. 20 cm. jordbræmme bagest på gravstedet, samt sættes afskårne blomster.
Monument: Halvt liggende sten, ca. 30 grader, max. b 50 x h 40 cm. Placeres 20 cm. fra bagkant af monument til baghæk, og med inskriptionen parallelt med gravens forkant. Monument kan undlades.
Renholdelse: Obligatorisk renholdelse som betales for hele fredningsperioden ved køb og fornyelse.
Tiltag eller indretninger ud over de ovenfor beskrevne kræver særlig tilladelse fra kirkegårdens kontor.